דלג לתוכן →

הסכם רשיון למשתמש אוסלו – FUNNY QUOTESהסכם רשיון למשתמש קצה (“הסכם”)

עדכון אחרון: 06 באוגוסט 2019

אנא קרא בעיון הסכם רשיון למשתמש קצה זה (“הסכם”) לפני שתלחץ על לחצן “אני מסכים”, תוך הורדה או שימוש בהצעות מחיר מצחיקות (“יישום”).

על ידי לחיצה על כפתור “אני מסכים”, הורדה או שימוש באפליקציה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהתניות של הסכם זה.

הסכם זה הוא הסכם משפטי בינך (אדם או ישות אחת) לבין ציטוטים מצחיקים והוא מסדיר את השימוש שלך ביישום הזמין לך על ידי ציטוטים מצחיקים.

אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אל תלחץ על לחצן “אני מסכים” ואל תוריד את היישום ואל תשתמש בו.

הבקשה מורשית, לא נמכרת, לך על ידי Funny Quotes לשימוש בלבד בהתאם לתנאי הסכם זה.

רישיון

Funny Quotes מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, להורדה, התקנה ושימוש באפליקציה אך ורק למטרותיך האישיות והלא מסחריות אך ורק בהתאם לתנאי הסכם זה.

שירותי צד שלישי

היישום עשוי להציג, לכלול או להפוך תוכן זמין של צד שלישי (כולל נתונים, מידע, יישומים ושירותים אחרים) או לספק קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי (“שירותי צד שלישי”).

אתה מאשר ומסכים כי Funny Quotes לא תהיה אחראית לכל שירותי צד שלישי, לרבות הדיוק, השלמות, תזמון, תוקף, ציות לזכויות יוצרים, חוקיות, הגינות, איכות או כל היבט אחר שלהם. ציטוטים מצחיקים אינם מניחים ולא יהיו להם כל חבות או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם או ישות אחרים עבור שירותי צד שלישי כלשהם.

שירותים וקישורים של צד שלישי בהם מסופקים אך ורק לנוחותך ואתה ניגש אליהם ומשתמש בהם לחלוטין על אחריותך בלבד ובכפוף לתנאים ולהתניות של צדדים שלישיים אלה.

תקופה וסיום

הסכם זה יישאר בתוקף עד לסיומו על-ידיך או על-ידי ציטוטים מצחיקים.

ציטוטים מצחיקים רשאים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, או ללא סיבה, להשעות או לסיים הסכם זה עם או בלי הודעה מוקדמת.

הסכם זה יסתיים באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת מ-Funny Quotes, במקרה שלא תעמוד בשום הוראה בהסכם זה. באפשרותך גם לסיים הסכם זה על-ידי מחיקת היישום וכל העותקים שלו מהמכשיר הנייד שלך או מהמחשב שלך.

עם סיום הסכם זה, תפסיק כל שימוש באפליקציה ותמחק את כל העותקים של היישום מהמכשיר הנייד שלך או מהמחשב שלך.

סיום הסכם זה לא יגביל אף אחת מהזכויות או הסעדים של Funny Quotes בחוק או בהון עצמי במקרה של הפרה על-ידיך (במהלך תקופת הסכם זה) של כל אחת מהתחייבויותיך במסגרת ההסכם הנוכחי.

תיקונים בהסכם זה

Funny Quotes שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להחליף הסכם זה בכל עת. אם תיקון הוא חומר אנו נספק התראה של 30 יום לפחות לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף. מה שמהווה שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך הגישה ליישום שלנו או השימוש בו לאחר שהתיקונים נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אינך מורשה עוד להשתמש ביישום.

משפט שלטוני

חוקי ברזיל, למעט כללי ניגודי החוקים שלה, יחולו על הסכם זה ועל השימוש שלך באפליקציה. השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

פרטי קשר

אם יש לך שאלות בנוגע להסכם זה, אנא צור איתנו קשר.

ההסכם כולו

ההסכם מהווה את כל ההסכם בינך לבין ציטוטים מצחיקים לגבי השימוש שלך באפליקציה ומחליף את כל ההסכמים הקודמים, הכתובים או בעל פה בינך לבין ציטוטים מצחיקים.

ייתכן שתהיה כפוף לתנאים והתניות נוספים החלים בעת שימוש או רכישה של שירותים אחרים של הצעות מחיר מצחיקות, אשר הצעות מחיר מצחיקות יספקו לך בעת שימוש או רכישה כאלה.

הצבה זו זמינה גם ב: אנגליתאנגלית צרפתיתצרפתית הודיתהודית הולנדיתהולנדית ספרדיתספרדית ערביתערבית פורטוגזיתפורטוגזית איטלקיתאיטלקית דניתדנית פיניתפינית גרמניתגרמנית הונגריתהונגרית איסלנדיתאיסלנדית נורווגיתנורווגית פולניתפולנית שוודיתשוודית