דלג לתוכן →

תנאי שימוש


תנאים אלה מסדירים את הגישה שלך, השימוש בכל התוכן, המוצר והשירותים הזמינים באתר https://funnyquoteshumor.com (“השירות”) המופעל על ידי הצעות מחיר מצחיקות (“אנחנו”, “אנחנו” או “שלנו”).

הגישה שלך לשירותים שלנו כפופה להסכמתך, ללא שינוי, לכל התנאים וההתניות הכלולים בזאת ולכל כללי הפעולה והמדיניות האחרים שפורסמו ועשויים להתפרסם מעת לעת על ידינו.

אנא קרא בעיון את ההסכם לפני הגישה לשירותים שלנו או השימוש בהם. על ידי גישה או שימוש בחלק כלשהו מהשירותים שלנו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים לחלק כלשהו מתנאי ההסכם, אינך רשאי לגשת לשירותים שלנו או להשתמש בהם.

קניין רוחני

ההסכם אינו מעביר מאיתנו לאף אחד מהקניין הרוחני שלנו או של צד שלישי, וכל טוב, בעלות ועניין בנכס זה יישאר (כמו בין הצדדים) אך ורק עם ציטוטים מצחיקים ומעניקי הרישיונות שלו.

שירותי צד שלישי

בעת השימוש בשירותים, אתה רשאי להשתמש בשירותים, מוצרים, תוכנות, הטבעות או יישומים של צד שלישי (“שירותי צד שלישי”).

אם אתה משתמש בשירותי צד שלישי כלשהם, אתה מבין כי:

  • כל שימוש בשירות צד שלישי הוא על אחריותך בלבד, ואנו לא נהיה אחראים או אחראים לאף אחד עבור אתרי צד שלישי או שירותים.
  • אתה מאשר ומסכים כי לא נהיה אחראים או אחראים לכל נזק או אובדן שייגרם או ייגרם לכאורה כתוצאה או בקשר לשימוש בתוכן, טובין או שירותים אלה הזמינים באתרי אינטרנט או בשירותים אלה או באמצעותם.

חשבונות

כאשר השימוש בחלק כלשהו מהשירותים שלנו דורש חשבון, אתה מסכים לספק לנו מידע מלא ומדויק כאשר אתה נרשם לחשבון.

אתה תהיה האחראי הבלעדי והאחראי לכל פעילות המתרחשת תחת חשבונך. אתה אחראי לשמירה על עדכניות פרטי החשבון שלך ולשמירה על אבטחת הסיסמה שלך.

אתה אחראי לשמירה על אבטחת החשבון שלך שבו אתה משתמש כדי לגשת לשירות. לא תשתף את אישורי הגישה שלך או תעשה בהם שימוש לרעה. עליך להודיע לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך או עם היוודע לך על כל הפרת אבטחה אחרת.

סיום

אנו רשאים להפסיק או להשעות את הגישה שלך לשירותים שלנו או לכל חלק מהם בכל עת, עם או בלי סיבה, עם או בלי הודעה מוקדמת, החל מרגע זה.

אם ברצונך לסיים את ההסכם או את חשבון ‘הצעות מחיר מצחיקות’, אתה יכול פשוט להפסיק להשתמש בשירותים שלנו.

כל הוראות ההסכם אשר מטבען ישרדו את סיום ההסכם ישרדו את סיום תפקידו, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתבי ויתור על אחריות, שיפוי ומגבלות אחריות.

כתב ויתור

השירותים שלנו מסופקים “כמות שהם”. Funny Quotes וספקיה ומעניקי הרישיונות שלה מתנערים בזאת מכל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. לא הצעות מחיר מצחיקות, ולא הספקים ומעניקי הרישיונות שלה, הופכים כל אחריות לכך שהשירותים שלנו יהיו ללא שגיאות או שהגישה אליהם תהיה רציפה או ללא הפרעה. אתה מבין שאתה מוריד או משיג תוכן או שירותים בדרך אחרת באמצעות השירותים שלנו לפי שיקול דעתך והסכנה שלך.

סמכות שיפוט ומשפט ישים

למעט במידה שהחוק החל מספק אחרת, ההסכם וכל גישה לשירותים שלנו או שימוש בהם יהיו כפופים לחוקי ברזיל.

המקום המתאים לכל מחלוקת הנובעת מההסכם או הקשור אליו וכל גישה לשירותים שלנו או שימוש בהם יהיו בתי המשפט הפדרליים והמדינה הממוקמים בברזיל.

שינויים

Funny Quotes שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת.

אם נבצע שינויים מהותיים, נודיע לך על ידי פרסום באתר שלנו, או על ידי שליחת דוא”ל או תקשורת אחרת לפני שהשינויים ייכנסו לתוקף. ההודעה תציין פרק זמן סביר שלאחריו ייכנסו התנאים החדשים לתוקף.

אם אינך מסכים לשינויים שלנו, עליך להפסיק להשתמש בשירותים שלנו בתוך תקופת ההודעה המיועדת, או לאחר שהשינויים נכנסים לתוקף.

המשך השימוש שלך בשירותים שלנו יהיה כפוף לתנאים החדשים.

הצבה זו זמינה גם ב: אנגליתאנגלית צרפתיתצרפתית הודיתהודית הולנדיתהולנדית ספרדיתספרדית ערביתערבית פורטוגזיתפורטוגזית איטלקיתאיטלקית דניתדנית פיניתפינית גרמניתגרמנית הונגריתהונגרית איסלנדיתאיסלנדית נורווגיתנורווגית פולניתפולנית שוודיתשוודית