דלג לתוכן →

Category Archive חיים – FUNNY QUOTES

ציטוטים ואמירות מצחיקים בחיים

אני אהוב ואני יודע את זהאני אולי לא פופולארית, אבל יש לי חברים נחמדים. אני לא עשיר אבל יש לי את כל מה שאני צריך. אולי לא אוהבים אותי אבל אני יודע שאוהבים אותי!

אני אולי לא פופולארית, אבל יש לי חברים נחמדים. אני לא עשיר אבל יש לי את כל מה שאני צריך. אולי לא אוהבים אותי אבל אני יודע שאוהבים אותי!הדשא ירוק יותר בצד השניאתה אולי חושב שהדשא ירוק יותר בצד השני, אבל זה כנראה בגלל שיש יותר זבל שם!

אתה אולי חושב שהדשא ירוק יותר בצד השני, אבל זה כנראה בגלל שיש יותר זבל שם!החשיבות של להיות אבאחלק חשוב מלהיות אבא, הוא לחכות במכונית.
ההסתייגות מלהיות אבא

חלק חשוב מאוד בלהיות אבא זה לחכות במכונית.