דלג לתוכן →

Category Archive ידידות – FUNNY QUOTES

החברים הכי טובים וארוחת צהרייםחברים וארוחת צהריים, מה יש להם במשותף? חברים קונים לך ארוחת צהריים, אבל החברים הכי טובים אוכלים את ארוחת הצהריים שלך!

חברים וארוחת צהריים, מה יש להם במשותף? חברים קונים לך ארוחת צהריים, אבל החברים הכי טובים אוכלים את ארוחת הצהריים שלך!אלוהים ברא אותנו לחברים הכי טוביםלמה אלוהים עשה אותנו החברים הכי טובים?

הייתה סיבה טובה לאלוהים להפוך אותנו לחברים הכי טובים. זה היה בגלל שהוא ידע מראש שאמא שלנו לא תוכל להתמודד איתנו כאחיות!

הייתה סיבה טובה לאלוהים להפוך אותנו לחברים הכי טובים. זה היה בגלל שהוא ידע מראש שאמא שלנו לא תוכל להתמודד איתנו כאחיות!חברים במשך זמן רבאנחנו חברים כל כך הרבה זמן שאני לא זוכר מי משנינו הוא ההשפעה הרעה...
היו חברים במשך זמן רב

אנחנו חברים כל כך הרבה זמן שאני לא זוכר מי משנינו הוא ההשפעה הרעה…