Gå til indhold →

Eula – FUNNY QUOTESSlutbrugerlicensaftale (“Aftale”)

Senest opdateret: 06. august 2019

Læs denne slutbrugerlicensaftale (“Aftale”), før du klikker på knappen “Jeg accepterer”, downloader eller bruger sjove citater (“Program”).

Ved at klikke på knappen “Jeg accepterer”, downloade eller bruge applikationen accepterer du at være bundet af vilkårene og betingelserne i denne aftale.

Denne aftale er en juridisk aftale mellem dig (enten en enkelt person eller en enkelt enhed) og Funny Quotes, og den styrer din brug af applikationen, der stilles til rådighed for dig af Funny Quotes.

Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne aftale, skal du ikke klikke på knappen “Jeg accepterer” og ikke downloade eller bruge applikationen.

Applikationen er licenseret, ikke solgt, til dig af Funny Quotes til brug strengt i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale.

Licens

Funny Quotes giver dig en genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset licens til at downloade, installere og bruge applikationen udelukkende til dine personlige, ikke-kommercielle formål strengt i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale.

Tredjepartstjenester

Programmet kan vise, medtage eller gøre tredjepartsindhold tilgængeligt (herunder data, oplysninger, applikationer og andre produkttjenester) eller give links til tredjepartswebsteder eller -tjenester (“tredjepartstjenester”).

Du anerkender og accepterer, at Funny Quotes ikke er ansvarlig for tredjepartstjenester, herunder deres nøjagtighed, fuldstændighed, aktualitet, gyldighed, overholdelse af ophavsret, lovlighed, anstændighed, kvalitet eller andre aspekter heraf. Funny Quotes påtager sig ikke og må ikke have noget ansvar over for dig eller nogen anden person eller enhed for tredjepartstjenester.

Tredjepartstjenester og links hertil leveres udelukkende som en hjælp til dig, og du får adgang til og bruger dem helt på egen risiko og underlagt sådanne tredjeparters vilkår og betingelser.

Løbetid og opsigelse

Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af dig eller Funny Quotes.

Funny Quotes kan efter eget skøn til enhver tid og uden grund suspendere eller opsige denne aftale med eller uden forudgående varsel.

Denne aftale ophører øjeblikkeligt uden forudgående varsel fra Funny Quotes, hvis du ikke overholder nogen bestemmelse i denne aftale. Du kan også opsige denne aftale ved at slette programmet og alle kopier heraf fra din mobilenhed eller fra din computer.

Når denne aftale er ophørt, skal du ophøre med al brug af applikationen og slette alle kopier af applikationen fra din mobilenhed eller fra din computer.

Opsigelse af denne aftale vil ikke begrænse nogen af Funny Quotes rettigheder eller retsmidler ved lov eller i egenkapital i tilfælde af brud på nogen af dine forpligtelser i henhold til denne aftale i løbet af denne aftales løbetid.

Ændringer af denne aftale

Funny Quotes forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte denne aftale når som helst. Hvis en revision er væsentlig, vil vi give mindst 30 dages varsel, før nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Ved fortsat at få adgang til eller bruge vores applikation, når eventuelle revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, har du ikke længere tilladelse til at bruge applikationen.

Gældende lov

Brasiliens love, bortset fra dets lovkonflikter, skal regulere denne aftale og din brug af applikationen. Din brug af applikationen kan også være underlagt anden lokal, statslig, national eller international lovgivning.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til denne aftale, bedes du kontakte os.

Hele aftalen

Aftalen udgør hele aftalen mellem dig og Funny Quotes om din brug af applikationen og erstatter alle tidligere og samtidige skriftlige eller mundtlige aftaler mellem dig og Funny Quotes.

Du kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der gælder, når du bruger eller køber andre Funny Quotes’s tjenester, som Funny Quotes vil give dig på tidspunktet for en sådan brug eller køb.

Dette indlæg er også tilgængeligt i: EnglishEnglish FrenchFrench HindiHindi DutchDutch SpanishSpanish ArabicArabic Portuguese, PortugalPortuguese, Portugal ItalianItalian FinnishFinnish GermanGerman HebrewHebrew HungarianHungarian IcelandicIcelandic Norwegian BokmÃ¥lNorwegian BokmÃ¥l PolishPolish SwedishSwedish