Ga naar inhoud →

Overeenkomst – FUNNY QUOTESLicentieovereenkomst voor eindgebruikers (“Overeenkomst”)

Laatst bijgewerkt: 06 augustus 2019

Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“Overeenkomst”) zorgvuldig door voordat u op de knop “Ik ga akkoord” klikt, grappige citaten downloadt of gebruikt (“Toepassing”).

Door op de knop “Ik ga akkoord” te klikken, de Applicatie te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen u (een individu of een enkele entiteit) en Funny Quotes en regelt uw gebruik van de Applicatie die u ter beschikking wordt gesteld door Funny Quotes.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, klik dan niet op de knop “Ik ga akkoord” en download of gebruik de Applicatie niet.

De Applicatie wordt door Funny Quotes aan u gelicentieerd, niet verkocht, voor gebruik strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Licentie

Funny Quotes verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Applicatie uitsluitend te downloaden, installeren en gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Diensten van derden

De Applicatie kan inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar stellen (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere productendiensten) of links naar websites of diensten van derden (“Diensten van derden”) aanbieden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Funny Quotes niet verantwoordelijk is voor diensten van derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Funny Quotes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jet wel of niet jes je je over aan u of enige andere persoon of entiteit voor diensten van derden.

Diensten van derden en links ernaar worden uitsluitend voor u verstrekt als een gemak voor u en u hebt er toegang toe en gebruikt ze volledig op eigen risico en onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

Termijn en Beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of Funny Quotes is beëindigd.

Funny Quotes kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze Overeenkomst opschorten of beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze Overeenkomst eindigt onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving van Funny Quotes, in het geval dat u enige bepaling van deze Overeenkomst niet naleeft. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de Applicatie en alle kopieën daarvan van uw mobiele apparaat of van uw computer te verwijderen.

Na beëindiging van deze Overeenkomst dient u het gebruik van de Applicatie te staken en alle kopieën van de Applicatie van uw mobiele apparaat of van uw computer te verwijderen.

Beëindiging van deze Overeenkomst beperkt geen van de rechten of rechtsmiddelen van Funny Quotes op wet of in billijkheid in geval van schending door u (tijdens de looptijd van deze Overeenkomst) van een van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst.

Wijzigingen van deze overeenkomst

Funny Quotes behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van materieel belang is, zullen we ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Applicatie nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd om de Applicatie te gebruiken.

Toepasselijk recht

De wetten van Brazilië, met uitzondering van de colli aan wetsregels, zijn van toepassing op deze Overeenkomst en uw gebruik van de Applicatie. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op.

Gehele overeenkomst

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Funny Quotes met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en Funny Quotes.

U kunt onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u de diensten van andere Funny Quotes gebruikt of koopt, die Funny Quotes u zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.

Dit bericht is ook beschikbaar in: EngelsEngels FransFrans HindiHindi SpaansSpaans ArabischArabisch Portugees, PortugalPortugees, Portugal ItaliaansItaliaans DeensDeens FinsFins DuitsDuits HebreeuwsHebreeuws HongaarsHongaars IjslandsIjslands Noors BokmålNoors Bokmål PoolsPools ZweedsZweeds